การดูแล palliativecare มีอะไรบ้างที่ควรรู้ 

การดูแล palliativecare
July 15, 2022 0 Comments

การดูแลแบบประคับประคองหรือก็คือ การดูแล palliativecare เป็นการดูแลผู้ป่วยที่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ดีกว่าเดิม รวมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วย เริ่มต้นด้วยผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าจะเสียชีวิตจากโรคนั้น ๆ และไม่สามารถใช้ยาหรือวิธีการรักษาให้หายได้ ในบทความนี้เราจะพูดถึง การดูแล palliativecare เพื่อให้ได้รู้ว่าเป็นการดูแลที่เหมาะกับผู้ป่วยใด  การดูแล palliativecare ดูแลเวลาไหน  การดูแล palliativecare คือการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งเริ่มจากแพทย์ที่วินิจฉัยว่าผู้ป่วยไม่สามารถหายจากมะเร็ง หรือใช้การดูแลนี้ในขณะที่ครอบครัวและผู้ป่วยมะเร็งรับการรักษา หากเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลาม อาการของโรคจะมีมากขึ้นและการดูแลแบบประคับประคองหรือ การดูแล palliativecare ก็จะถูกนำมาใช้ในทันที หลังจากที่ได้รับการดูแลนั้น ไม่เพียงแต่จะถูกรักษาตามอาการทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีการรักษาอาการทางด้านจิตใจ รักษาความเศร้าโศกของครอบครัวคนที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ใครอยากรับการรักษารูปแบบนี้ แจ้งไปยังแพทย์เพื่อให้ทางทีมแพทย์ประสานงานกับทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองหรือก็คือ การดูแล palliativecare โดยเฉพาะ  ว่าด้วยเรื่อง การดูแล palliativecare   ร่างกายมนุษย์ที่มีกลไกทำงานเปรียบเหมือนเครื่องจักร แม้จะรักษาโรคได้อย่างหลากหลายผ่านกระบวนการรักษาที่ทันสมัย แต่ก็มีอยู่หลายโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีรักษาหรือยา หรือเป็นโรคที่เมื่อเป็นก็ต้องตาย และโรคที่ผู้คนจำนวนมากต้องตายก็คือมะเร็ง ซึ่งพบมากในไทยรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ทั่วทุกมุมโลก ด้วยโรคมะเร็งแทบไม่มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิต พูดได้เลยว่าเมื่อเป็นโรคนี้ โอกาสหายยากมาก การดูแล palliativecare เป็นการดูแลที่ดีสุดและเหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย   การดูแลประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดความทรมานของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะยังคงได้รับการรักษามะเร็งที่ได้มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น การฉายรังสี เคมีบำบัด …